Stor dresinsykkeltrafikk på Flekkefjordbanen siste lørdag i  august.  Alle tilgjengelig dresiner (19 stk) var utleid
i tidsrommet kl.12.00 til kl.16.00.  En gruppe på 16 personer fra Kristiansand leide 8 dresiner. Dagen før var en
større vennegruppe fra Flekkefjord ute på sin årlige tur for 8. gang.