Med tanke på den krevende situasjonen i samfunnet har styret i FBV besluttet å utsette årsmøtet et år.
Styret har behov for å få avsluttet året 2019 og komme videre med 2020.
Årsberetningen er sendt ut til alle som var medlemmer ved årsskiftet.
Her fremgår det at regnskapet for 2019 er avsluttet med et overskudd på kr 62.751.
Regnskapet er nå revidert og revisor har intet å bemerke.
Styret har godkjent årsberetning og regnskap.
Det sittende styret vil fungere i sine roller frem til årsmøtet i 2021.