Styret i FBV valgte å utsette årsmøtet til 20. mai. Da vi prøvde å bestille lokaler som tilfredstilte smittevern restriksjonene, fant vi ingen tilfredstillende lokaler.
Med bakgrunn i de da gjeldende restriksjoner, valgte styret å utsette årsmøtet nok en gang. I håp om at myndighetene skulle lette på restriksjonene.
Styret har nå bestemt at årsmøtet skal avholdes 03. juni kl 18.00 på hotell Maritim. Årsmøtepapirer vil bli sendt til våre medlemmer om ikke lenge.
Så er det bare å håpe at vi kan få avholdt årsmøtet denne gangen.